ชีวะ คือชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ

ชีวะ คือชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ  

Advertisements